Dit is 3n.nl!

RH

3n.nl

3n.nl is een pure consultancy/coaching dienst. Naast de dagelijkse werkzaamheden is er tijd om met belangstellenden te brainstormen over inhoud (ICT), proces en mens. Daarnaast wordt tijd gemaakt voor begeleiden van studenten (afstuderen/stages).

Continue reading...